Andrzej Bocheński

Informatyk, doradca specjalizujący się w systemach informacyjnych, w szczególności informatycznych oraz organizacji pracy. Absolwent informatyki na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Informatyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie i Kierownik Uczelnianego Ośrodka Obliczeniowego. Założyciel, współwłaściciel i prezes zarządu firm o profilu informatycznym Adept S.A., a następnie Soft-Land Sp. z o.o. Jest współwłaścicielem zarządzającym firmy Winoman.PL. Doradca w firmie PM Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o. Specjalizuje się w projektowaniu i implementacji systemów informatycznych, wdrażaniu systemów informatycznych, identyfikacji i modelowaniu procesów biznesowych. Interesuje się muzyką klasyczną, winiarstwem i ogrodnictwem.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego