Andrzej Marjański

Doktor nauk o zarządzaniu. Wykładowca i praktyk biznesu. Prodziekan Wydziału Zarządzania oraz Kierownik Zakładu Przedsiębiorczości i Firm Rodzinnych w Społecznej Akademii Nauki w Łodzi. Członek Krajowej Rady Przedsiębiorczości przy  Ministrze Gospodarki, International Atlantic Economic Society (USA) i Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na problematyce przedsiębiorstw rodzinnych i przedsiębiorczości. Uczestniczył w kilkunastu projektach badawczych oraz jako ekspert w komisjach oceny projektów gospodarczych. Realizował międzynarodowy cykl: Business Transfer Programme dla firm rodzinnych przechodzących proces sukcesji. Jest autorem, współautorem  oraz redaktorem kilkudziesięciu publikacji poświęconych zarządzaniu biznesem rodzinnym i sukcesji oraz  zarządzania małymi  i średnimi przedsiębiorstwami. Wspólnie z żoną prowadzi założone w 1973 roku przedsiębiorstwo rodzinne Dremar – produkcja stolarki z drewna. Jego zainteresowania pozazawodowe to ogrodnictwo, kolekcjonerstwo figurek sów oraz działalność w ochotniczej straży pożarnej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego