Maria Adamska

Wiceprezes stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych i redaktor naczelna Magazynu Firm Rodzinnych RELACJE. Jest doktorem nauk ekonomicznych, absolwentką Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Przemysłu Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Jest autorem czterdziestu pięciu publikacji naukowych i kilkunastu popularnonaukowych oraz licznych prac badawczych. Ma bogate doświadczenie zawodowe, zdobyte podczas pracy naukowo-dydaktycznej na Akademii Ekonomicznej oraz w dalszej karierze zawodowej poza uczelnią. Była właścicielem i zarządzającą spółki doradczej, konsultantem i kierownikiem zespołów projektowych oraz menedżerem wysokiego szczebla w spółkach, m.in. w spółce giełdowej. Jest specjalistą w zakresie analizy ekonomicznej, systemów wynagradzania, projektowania zmian organizacyjnych, programach naprawczych i planach przedsięwzięć inwestycyjnych. W ostatnich latach specjalizuje się w tematyce przedsiębiorczości rodzinnej, w szczególności w problematyce sukcesji, uczestnicząc w badaniach i projektach poświęconych temu zagadnieniu. Poza pracą zawodową pasjonuje się psychologią, muzyką, literaturą i przyrodą.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego