Ryszard Kołodziej

Doświadczony konsultant, trener oraz menedżer pracujący w przeszłości w firmach branży informatycznej, medycznej i konsultingowej. Absolwent fizyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doktor fizyki. Uzyskał tytuł MBA w Polish Open University. Posiada certyfikat PMI® Project Management Professional (PMP®) oraz PRINCE2 Practitioner. Był Kierownikiem Działu Wdrożeń, a następnie Dyrektorem ds. Marketingu w firmie informatycznej Qumak International. Pracował na stanowiskach kierowniczych w pionie „Professional” firmy Johnson & Johnson. Aktualnie prezes firmy PM Development Center Sp. z o.o. oraz Dyrektor Oddziału Krakowskiego stowarzyszenia Project Management Institute Poland, a także wykładowca na studiach Executive MBA w Polish Open University. Zajmuje się działalnością doradczą i szkoleniową z zakresu zarządzania, specjalizując się w zarządzaniu strategicznym i zarządzaniu projektami. Kierował kilkudziesięcioma projektami doradczymi i szkoleniowymi dla ponad trzydziestu firm i organizacji non-profit. Interesuje się tangiem argentyńskim, sportami wodnymi, narciarstwem, a także zarządzaniem w oparciu o Regułę św. Benedykta.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego