Plan finansowy nestora a sukcesja

Adam Sąsiadek

Dla wszystkich „aktorów” zmiany pokoleniowej w firmie rodzinnej proces sukcesji oznacza zmianę ról, aktywności zawodowej, pozycji społecznej, ale także zmianę statusu finansowego. Jednym z głównych „aktorów” procesu sukcesji jest nestor (lub nestorzy). Oddanie zarówno władzy jak i własności przez seniorów powinno jednak wiązać się z finansowym zapewnieniem możliwości utrzymania przez nich odpowiedniego poziomu życia i potrzeb. A to nierozerwalnie wiąże się z oczekiwaniami finansowymi nestorów po oddaniu władzy i własności młodszemu pokoleniu.

Aby firma dalej dobrze funkcjonowała i mogła się rozwijać, należy zadbać o jej dobrą kondycje finansową. Dlatego z jednej strony wysokość świadczeń finansowych na rzecz nestora nie powinna naruszyć bieżącej płynności, czy zmuszać sukcesora do ponoszenia większego ryzyka w prowadzonej działalności. Z drugiej strony nestor ma prawo oczekiwać dochodów osobistych na odpowiednim poziomie, które pozwolą mu na utrzymanie dotychczasowego standardu życia. Pogodzenie tych – nieraz sprzecznych – celów wymaga dokładnej kalkulacji i rozważenia wielu wariantów.

W procesie planowania sukcesji istotne jest więc precyzyjne określenie wysokości środków pieniężnych oczekiwanych przez nestora oraz sposób i ewentualnie terminy ich wypłaty, niezależnie od tego czy świadczenia te miały by być jednorazowe, rozłożone na raty, czy wypłacane cyklicznie. W przypadku, gdy majątek firmy rodzinnej łączy się z majątkiem prywatnym, istotna są też decyzje czy majątek ten zostanie oddzielony od firmy rodzinnej, w czyich rękach znajdzie się bieżące zarządzanie nim i kto będzie ponosił koszty utrzymania tego majątku.

Jeżeli nestor ma na uwadze własne plany inwestycyjne oraz ewentualny podział majątku, to musimy też określić kwoty potrzebne na realizację tych planów. Podział majątku, może być spowodowany niejednakowym zaangażowaniem członków rodziny w prowadzenie firmy. W takim wypadku nestor może planować przekazanie majątku firmy tylko osobom przejmującym zarządzanie, a pozostałym zrekompensować taką decyzję w innej formie, np. w gotówce.

Jak widać z powyższego, dobre i świadome planowanie finansowych aspektów sukcesji wymaga zarówno kompetencji w obszarze finansów osobistych, jak i wiedzy dotyczącej długoterminowego planowania finansów firmy, pracy pieniądza w czasie, doboru struktury produktów finansowych oraz obliczenia wielkości kapitałów, które wymagane będą przy określonych planach sukcesyjnych. Dodatkowo konieczne jest uwzględnienie obciążeń podatkowych związanych z ich realizacją.

Jeśli w tym obszarze odczuwacie Państwo potrzebę wsparcia, zapraszam do udziału w dofinansowanym projekcie „Przez sukcesję z przewodnikiem”, w ramach którego chętnie pomogę.