Przekształcenia formy prawnej w procesie sukcesji

r. pr. Łukasz Maciukiewicz

Skuteczny proces sukcesyjny nie jest możliwy bez wnikliwej analizy aktualnej formy prawnej przedsiębiorstwa i weryfikacji czy jest ona właściwa dla prowadzonego biznesu i spełnia swoje cele. W przypadku odpowiedzi negatywnej, koniecznym stanie się znalezienie optymalnej formy prawnej dla firmy rodzinnej – jest to niewątpliwie jeden z najistotniejszych elementów całego procesu sukcesyjnego.

W polskim systemie prawnym występuje spore zróżnicowanie form prawnych prowadzenia biznesu, dlatego tak ważnym jest by forma prawna przedsiębiorstwa odpowiadała jego rodzajowi, wielkości, oferowanym produktom, finansowaniu, zarządzaniu i innym przesłankom.

Zgodnie z kodeksem spółek handlowych spółki prawa handlowego mogą być przekształcane w inne spółki handlowe. Przekształcenie spółki polega na zmianie formy prawnej spółki przekształcanej przy jednoczesnym zachowaniu jej istnienia oraz pełnej dotychczasowej tożsamości. Przekształcenie nie wiąże się więc z rozwiązaniem (likwidacją) dotychczasowej i zawiązaniem nowej spółki, gdyż mamy w takim wypadku do czynienia z pełną kontynuacją podmiotu podlegającego przekształceniu. Spółka przekształcana i spółka przekształcona to cały czas ten sam podmiot. Jednocześnie w spółce przekształconej mamy do czynienia z kontynuacją praw i obowiązków z umów zawartych wcześniej przez spółkę przekształcaną, dlatego nie ma potrzeby ich aneksowania. Ma to niebagatelne znaczenia w realiach biznesowych.

Istnieje również możliwość przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową, tj. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną. W wyniku przekształcenia powstaje nowy podmiot (spółka przekształcona), jednakże spółce tej przysługują wszelkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego. Również i w tym wypadku mamy do czynienia z kontynuacją praw i obowiązków z umów zawartych wcześniej przez spółkę przekształcaną, dlatego nie ma potrzeby ich anektowania. Jednocześnie przekształcona spółka staje się podmiotem wszelkich koncesji, zezwoleń, ulg oraz uprawnień z innych decyzji administracyjnych.

Prawo daje obecnie przedsiębiorcy narzędzia i instytucje by w sposób zaplanowany i bezpieczny poprowadzić ekspansję swojej firmy, trzeba tylko chcieć skorzystać z istniejących rozwiązań.

Jeśli odczuwacie Państwo potrzebę wsparcia w tym obszarze, serdecznie zapraszam do skorzystania z doradztwa prawnego, w ramach projektu „przez sukcesję z Przewodnikiem”.