Zarząd sukcesyjny jako narzędzie zmiany pokoleniowej

r.pr. Michał Babij

Dotychczas, wraz ze śmiercią przedsiębiorcy jednoosobowego – de facto przestawała istnieć jego firma. Wprowadzone w roku 2018 przepisy o zarządzie sukcesyjnym, dają przedsiębiorcom szansę na zmianę tego stanu rzeczy. Zarząd sukcesyjny to forma tymczasowego prowadzenia firmy po śmierci przedsiębiorcy. Do wykonywania zarządu należy powołać zarządcę sukcesyjnego. Jest on odpowiedzialny za kierowanie przedsiębiorstwem do czasu uregulowania formalności spadkowych.

Zarządca sukcesyjny prowadzi interesy firmy w sprawach bieżących, używając NIPu zmarłego nestora  i firmy z dopiskiem „w spadku”. Działa on w imieniu własnym, ale na rachunek właścicieli przedsiębiorstwa w spadku. Może korzystać z konta firmy, wykonuje prawa i obowiązki pracodawcy, rozlicza podatki i inne zobowiązania, bierze udział w postępowaniach sądowych i administracyjnych. Dzięki jego powołaniu, z chwilą śmierci przedsiębiorcy, firma nie traci automatycznie zezwoleń, koncesji czy licencji.

Zarządcę sukcesyjnego może ustanowić sam przedsiębiorca albo może zostać on powołany przez jego spadkobierców. W tym celu, należy złożyć oświadczenie o powołaniu zarządcy sukcesyjnego w formie pisemnej wraz ze zgodą tego zarządy na pełnienie funkcji. Zgłoszenie zarządcy sukcesyjnego podlega wpisowi do CEIDG, jest bezpłatne i można go dokonać online.
Zarząd sukcesyjny może trwać, co do zasady do 2 lat po śmierci przedsiębiorcy.

Kto może zostać zarządcą sukcesyjnym? Może nim zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnej (np. jeden ze spadkobierców przedsiębiorcy lub prokurent). Nie ma znaczenia czy osoba ta prowadzi czy też nie prowadzi działalności gospodarczej. Natomiast z grona potencjalnych zarządców wykluczyć należy osoby wobec których orzeczono zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.

Jeśli Prowadzą Państwo firmę rodzinną w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej, chętnie pomożemy w przygotowaniu zarządu sukcesyjnego w ramach projektu “Przez sukcesję z Przewodnikiem”.