Blog

Relacja i film z konferencji "Sukcesja w biznesie"
Zapraszamy do obejrzenia relacji z konferencji "Sukcesja w biznesie" . Wydarzenie zamknęło trzyletni projekt "Przewodnik po sukcesji w firmach rodzinnych", który był realizowany na terenie całej Polski. W konferencji wzięło udział ponad 150 przedstawicieli firm rodzinnych. Była różnorodność tematyczna, było ciekawie i ....rodzinnie. W tym miejscu serdecznie dziękujemy za obecność w tym dniu. Koniec projektu nie oznacza zaprzestania naszej działalności. W trakcie jego realizacji zrodziła idea Krakowskiej Szkoły Doradztwa Sukcesyjnego. Doświadczenie i wiedza zdobyta podczas tych trzech lat, liczne spotkania z przedsiębiorcami rodzinnymi zainspirowały nas do tego, aby kontynuować doradztwo sukcesyjne. Proponujemy Państwu wsparcie w zakresie diagnozy gotowości sukcesyjnej i oraz pomoc…

Konferencja SUKCES(ja) w firmach rodzinnych, 25 września 2015, Kraków
Rodzinność biznesu może być traktowana, jako element przewagi konkurencyjnej, ale może być również czynnikiem generującym dodatkowe wyzwania. Uwydatniają się one ze zwiększoną siłą w sytuacji, kiedy nadchodzi pora na zmianę pokoleniową, czyli na sukcesję. Sukcesja jest niezbędnym warunkiem przetrwania firmy rodzinnej i zachowania przez nią rodzinnego charakteru. Sam proces sukcesji wymaga ze strony rodziny założycielskiej zarówno determinacji, jak i zrozumienia potrzeby tej zmiany w przedsiębiorstwie. O ile stawianie czoła wyzwaniom działalności gospodarczej to rutynowa praktyka przedsiębiorcy, o tyle problematyka sukcesyjna sytuuje się w bliżej nieokreślonej przyszłości, wśród obszarów nie do końca uświadamianych, nieakceptowanych lub wypieranych ze świadomości. Powyższej tematyce poświęcona…

PM Doradztwo Gospodarcze
PM Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o. istnieje na rynku już od 1997 r. Szczególnie oraz osobiście podchodzimy do tematu sukcesji w firmach rodzinnych. O działalności PMDG wypowiadają się doradcy firmy oraz klienci, którzy nam zaufali. Projektując konkretne rozwiązania w procesach doradczych przede wszystkim patrzymy na aspekt ludzki, skupiając się przy tym na 5 kluczowych dla firmy aspektach - jakich? Dowiecie się z filmu. Miłego oglądania!

Sukcesyjne historie
Jak ma postąpić Nestor, który marzy o zasłużonym odpoczynku? Przygotowaliśmy animowany film przedstawiający historię Janusza Zaradnego, który postanowił przekazać zarządzanie firmą w ręce swoich dzieci. Dzięki Przewodnikowi po sukcesji w firmach rodzinnych oraz aplikacjom NOE i NEO określił w jak to zrobić. Zapraszamy do oglądania!

Specyfika zarządzania finansami w firmach rodzinnych
Firma rodzinna to bardzo specyficzna organizacja. Bardzo często pomiędzy, zarówno pracownikami związanymi z rodziną, jak i tymi spoza rodziny, występuje niejasny podział obowiązków i odpowiedzialności. Nierzadkie są sytuacje, w których nestorzy, ich dzieci czy rodzeństwo po prostu w firmie są. Nie mają konkretnego stanowiska, trudno ich przypisać pod kątem bieżących zadań do określonego działu, czy departamentu w strukturze. Robią w firmie to, co akurat jest w danym momencie potrzebne. Często poza oficjalnymi godzinami pracy i bez dokładnie ustalonego stałego wynagrodzenia. Pewne jest jednak jedno, temat zarządzania finansami w przedsiębiorstwie to temat, który chociażby na najwyższym poziomie, ale w zdecydowanej większości…

Seminarium "Sukcesja w biznesie" – Warszawa
W ubiegły piątek, 12 czerwca 2015 r., odbyło się już dziewiąte zorganizowane przez PMDG w tym roku wydarzenie w ramach projektu „Przewodnik po sukcesji w firmach rodzinnych”. Tym razem seminarium „Sukcesja w biznesie” przeniosła się do stolicy. W jednym z warszawskich hoteli spotkaliśmy się z 27 uczestnikami. Nasi goście podczas części warsztatowej poznali stworzone przez nas innowacyjne aplikacje NOE i NEO, które pozwalają zaplanować sukcesję oraz są pierwszym w Polsce narzędziem wspierającym nowe pokolenie w biznesie. Uczestnicy badali również studium przypadku i poruszali problemy, jakie mogą się pojawić przy przygotowaniu i realizacji sukcesji w firmie rodzinnej. Podczas części seminaryjnej przedstawiciele…

Seminarium "Sukcesja w biznesie" – Rzeszów
29 maja 2015 r. eksperci PMDG zawitali do Rzeszowa. Podczas seminarium, w którym udział wzięli przedstawiciele firm rodzinnych z Podkarpacia (i nie tylko!) uczestnicy dowiedzieli się, jak efektywnie przeprowadzić proces sukcesji w swoim przedsiębiorstwie, a na przykładzie firmy rodzinnej ZARDACH mieli okazję skonfrontować zdobytą wiedzę teoretyczną z praktyką. Tradycyjnie powitaliśmy naszych gości wprowadzeniem do tematyki projektu „Przewodnik po sukcesji w firmach rodzinnych” oraz do konwencji spotkania. Natomiast w dalszej części spotkania uczestnicy poznali aplikacje komputerowe NOE i NEO – praktyczne narzędzia diagnozowania sytuacji sukcesyjnej w firmach rodzinnych oraz wytyczania ramowego planu działań sukcesyjnych. Po czym czekała na nich praca w…

Wiem jak? Przygotowaliśmy film na temat sukcesji w firmie rodzinnej
W pigułce o sukcesji: wypowiadają się eksperci firmy PM Doradztwo Gospodarcze oraz przedsiębiorcy z Krakowa, którzy przeszli, lub przechodzą proces sukcesji. Swoje doświadczenia opisują: Zofia Drohomirecka, właścicielka sklepów "Pożegnanie z Afryką", Andrzej Barański, Prezes Zarządu Herbewo S.A., Klaudia Romanowska-Okińczyc, Lexus Kraków. Zapraszamy do obejrzenia, bo warto!

Seminarium "Sukcesja w biznesie" – Wrocław
14 maja 2015 r. nestorzy i sukcesorzy z pięknego Wrocławia oraz okolic również skorzystali z okazji bezpłatnych szkoleń organizowanych przez PMDG. Uczestnicy wydarzenia mieli okazję nie tylko dowiedzieć się dlaczego, jak, kiedy i przy pomocy jakich środków należy przeprowadzić sukcesję, ale też zapoznać się z podstawowymi kwestiami dotyczącymi tego procesu. Podczas seminarium szczególnym zainteresowaniem cieszył się temat poprawy rentowności przedsiębiorstwa podczas przeprowadzania sukcesji. Nestorzy poznali dwie proste, elektroniczne aplikacje NOE i NEO, które przedstawiają w jaki sposób samodzielnie można przygotować się do sukcesji. Cele wydarzenia, m.in. wymiana doświadczenia i dobrych praktyk, nawiązanie kontaktów, skonsultowanie trudnych kwestii z ekspertami, przekazanie pakietu wiedzy, zostały w…

Relacja z seminarium "Sukcesja w biznesie" w Częstochowie
W dniu 23 kwietnia br. w Częstochowie odbyło się kolejne seminarium dla właścicieli firm rodzinnych. PM Doradztwo Gospodarcze w różnych miastach Polski cyklicznie organizuje spotkania, dzięki którym uczestnicy mają możliwość pogłębić wiedzę na temat prowadzenia działalności, skonsultować budzące wątpliwości kwestie z ekspertami, jak również sprawdzić praktyczne zastosowanie wiedzy podczas pracy w grupach. Seminarium łączyło trzy wybrane aspekty prowadzenia rodzinnego biznesu i służyło przekazaniu wiedzy potrzebnej w planowaniu sukcesji rodzinnej: prawo, finanse oraz strategia firmy. Podczas warsztatów prowadzonych przez Pawła Rataja, uczestnicy uświadamiali sobie, że prawny aspekt procesu sukcesji w firmie rodzinnej dotyka również sfery majątkowej rodziny. Dla uczestników istotny był również temat…

Seminarium "Sukcesja w biznesie" - Lublin
Lublin – kolejne miejsce naszych spotkań. 17 kwietnia 2015 r. na seminarium poświęconym sukcesji w firmach rodzinnych spotkaliśmy się z ponad 21 przedsiębiorcami. Praktyczny wymiar warsztatów połączony z teorią tym razem skupiał się wokół trzech kwestii: zasoby ludzkie, które obok finansów i strategii w prowadzeniu firmy stanowią podstawę działalności, finanse, od których jest uwarunkowana możliwość realizacji celów strategicznych, strategia firmy, niezbędna do przetrwania i rozwoju działalności. Uczestnicy pogłębili wiedzę w tych zakresach oraz mieli świetną okazję na wymianę doświadczeń i dobrych praktyk, nawiązanie kontaktów oraz skonsultowania trudnych kwestii z ekspertami. Zajęcia przygotowali eksperci PMDG: Ewa Iskierka-Kasperek, Marek Tiahnybok oraz Ryszard…

Firma rodzinna 2.0
Współcześnie „innowacyjność” to swoisty fetysz polityków i Święty Graal przedsiębiorców. Półki bibliotek uginają się od tysięcy opracowań na ten temat, a prasa, co pewien czas, publikuje wyniki kolejnego rankingu innowacyjności (np. Europejskiego Rankingu Innowacyjności Unii Europejskiej, The Global Innovation Index Bloomberga, itp.). Nasza gospodarka na tle innych państw wypada raz lepiej, raz gorzej. Niestety globalny wyścig rządzi się swoimi prawami, a nasz kraj i przedsiębiorstwa nie mają taryfy ulgowej za lata centralnie sterowanej gospodarki. Peleton jest jeden i zawody są jedne. Ponieważ innowacyjność, to m.in. wynik odpowiedniej kultury i klimatu panujących w gospodarce i przedsiębiorstwach, zmiany w tym zakresie są dosyć powolne.…

Seminarium "Sukcesja w biznesie" - Katowice
20 marca 2015 roku w Katowicach odbyło się seminarium połączone z warsztatami, dotyczące sukcesji w firmach rodzinnych. W spotkaniu uczestniczyło ponad 20 przedsiębiorstw rodzinnych, które zapoznały się z procesem przekazywania władzy w firmie, a także miały możliwość praktycznego wykorzystania wiedzy nabytej podczas seminarium. Spotkanie opierało się na trzech blokach tematycznych: strategii, prawie i finansach. W każdej z tych dziedzin swoją wiedzą i doświadczeniem dzielili się specjaliści: Ryszard Kołodziej – doradztwo, Paweł Rataj – aspekt prawny, Marek Tiahnybok – finanse. Z ich pomocą uczestnicy seminarium mogli przeanalizować sytuację w firmie rodzinnej Zardach Janusz Zaradny oraz zaproponować i wygenerować odpowiednie dla niej rozwiązania sukcesyjne. Wykorzystane do tego zostały aplikacje…

Seminarium "Sukcesja w biznesie" - Kraków
Bardzo praktyczny wymiar miały warsztaty i seminarium o sukcesji w biznesie, które odbyły się w 6 marca 2015 w krakowskim hotelu Qubus. 30 przedsiębiorców rodzinnych - nestorów i sukcesorów - wspólnie zmagało się nad studium przypadku firmy rodzinnej Zardach Janusz Zaradny. Przy pomocy aplikacji komputerowych NOE i NEO dokonali diagnozy sytuacji firmy, a następnie wygenerowali ramowy plan sukcesji. W części seminaryjnej uczestnicy pochylili się nad sytuacją firmy Zardach w wybranych obszarach sukcesji. Pod czujnym okiem doradców sukcesyjnych z firmy PM Doradztwo Gospodarcze: Ewy Iskierki-Kasperek, Marka Tiahnyboka oraz Pawła Rataja, pracując w grupach, starali się zaproponować alternatywne rozwiązania dla Janusza Zaradnego.  Spotkanie było…

Skuteczni w biznesie - konferencja dla firm rodzinnych
Skuteczność w biznesie – to temat przewodni konferencji, która odbyła się 20 lutego 2015 w Piekarach Śląskich. PM Doradztwo Gospodarcze oraz Partnerzy zaprosili właścicieli firm rodzinnych, nestorów, sukcesorów, doradców, trenerów oraz HR-owców z całej Polski. Przybyło ponad 160 osób. Konferencja była wydarzenie zapowiadającym V Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Program tworzyło ośmiu prelegentów – praktyków biznesu, doradców, trenerów oraz przedsiębiorców rodzinnych. Do zastosowania w praktyce metodologii Coveya zachęcała Agnieszka Biegańska z firmy Franklin Covey Polska. Trzy pierwsze nawyki skutecznego lidera dotyczą „zwycięstwa prywatnego”: bycie proaktywnym, zaczynanie z wizją końca oraz robienie najpierw tego, co najważniejsze. Kolejne trzy to „zwycięstwa…

Seminarium dla interesariuszy: sukcesja w biznesie
Nasze wydarzenia, podczas których opowiadamy o sukcesji rozpoczęliśmy od seminarium dla interesariuszy problemu: doradców, coachów, mentorów i trenerów na bezpiecznym gruncie, czyli w Krakowie. Uczestnicy dowiedzieli się o powstającym rynku doradztwa sukcesyjnego, wysłuchali opowieści z życia doradcy w obszarze właśnie sukcesji oraz poznali historię projektu i produktu "Przewodnik po sukcesji w firmach rodzinnych". Poniżej krótka fotorelacja z wydarzenia. Termin: 10 lutego 2015 Miejsce: Hotel Perła, Kraków                                              

Nestorom na rok wyborczy
Prawdopodobnie wielu nestorów zadaje sobie pytanie, co zrobić ze sobą, jak już sukcesja zakończy się powodzeniem? W moich rozmowach z przedstawicielami firm rodzinnych przewija się obiegowe przekonanie, że takie osoby chcą być aktywne biznesowo, właściwie do śmierci!? Tymczasem z niedawno opublikowanych wyników badań (Ewa Więcek-Janka z Politechniki Poznańskiej) okazuje się, że większość przedsiębiorców planuje przejście na emeryturę (79%), co dla mnie, być może w uproszczeniu, oznacza inną aktywność niż związaną z biznesem, bo jednak trudno mi uwierzyć w to, że osoby ponadprzeciętnie aktywne będą tylko leżeć pod palmami i leniwie sączyć drinki :). Mnie „prześladuje" ostatnio myśl, że to doświadczenie biznesowe…

Rossmann, czyli kosmetyka sukcesyjna
Bo to jest w dzieciach najpiękniejsza cnota, gdy trudy rodziców ponoszą z ochotą Sofokles „Jestem naprawdę zadowolony, że mogę na co dzień pracować z moim ojcem i czerpać z jego doświadczenia” – w ten sposób o współpracy z założycielem sieci drogerii Rossmann, Dirkiem Rossmannem (ur. 1946) wypowiada się jego starszy syn Daniel (ur. 1976) – jeden z dwóch sukcesorów. Który z przedsiębiorców, pragnący aby jego dziecko z pasją podjęło wyzwanie prowadzenia rodzinnego biznesu, nie chciałby usłyszeć takich słów pod swoim adresem? Niestety w wielu przypadkach nestorzy zbyt późno wychodzą z propozycją przekazania swojego przedsiębiorstwa w ręce następcy. Wizja międzypokoleniowej współpracy…

Firma - towar jak każdy inny?
Wg badania przeprowadzonego przez Instytut Biznesu Rodzinnego "Barometr sukcesyjny i prognozowane ścieżki kariery dzieci z firm rodzinnych" tylko 6,3% studentów, których rodzice prowadzą rodzinny interes, chce zostać sukcesorem. Jednocześnie 48,4% spośród badanych deklarowało, że chce być właścicielem firmy. Wynika z tego, że mamy przedsiębiorczych i aktywnych potencjalnych sukcesorów, którzy stosunkowo chętnie podejmują ryzyko bycia przedsiębiorcą, tylko że…. nie w firmie rodzinnej. Niestety, w raporcie z omówieniem wyników, nie ma odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak jest? W naszych badaniach nad zagadnieniem sukcesji w firmie rodzinnej sformułowaliśmy ogólną roboczą tezę, że firmą gotową do sukcesji jest firma gotowa do sprzedaży. Jeżeli przedsiębiorstwo potraktujemy jak…

Ogłaszam rekrutację na sukcesora
Wielu przedsiębiorców, jeżeli już się zdecyduje przekazać władzę, staje przed dylematem, kogo wybrać do prowadzenia rodzinnej firmy. Celowo napisałem firmy, bo nie chodzi o przejęcie rodzinnego biznesu, który niejednokrotnie jest złożony z kilku, kilkunastu firm, ale o przejęcie sterów w jednym, konkretnym przedsięwzięciu. Nie ma prostych i gotowych receptur. Jeżeli jednak nestor nie ma pomysłu, jak wybrać swojego następcę, być może dobrym rozwiązaniem byłoby przeprowadzenie "wewnętrznego" procesu rekrutacyjnego. Raczej niestandardowego, bo nie skorzystamy z pośrednictwa pracy czy head hunterów. Być może odbędzie się w zaciszu domu rodzinnego, w samotności, bez informowania kogokolwiek o całym "procesie", ale nie to jest istotne.…

Nestorze, pomyśl o wnukach
W naszej firmie, jak w tysiącach innych, chociaż trochę ze szczególnym, indywidualnym rysem (realizujemy wszak projekt „Przewodnik po sukcesji w firmach rodzinnych”), myślimy i rozmawiamy o biznesowej sukcesji. Spotykając się z przedsiębiorcami, czasami słyszymy, że potencjalny sukcesor (syn lub córka, czasami zięć lub synowa) nie do końca nadają się na „zaszczytne” stanowisko lidera rodzinnego biznesu, bo poszli w świat i rozpoczęli własną zawodową przygodę, bo mają inne niż potrzebne wykształcenie, nie mają predyspozycji osobowościowych itp. Szczęśliwcami są Ci, którzy doskonale porozumieli się z młodszym pokoleniem i dzisiaj z nadzieją patrzą w biznesową przyszłość – własną i swoich dzieci. Ostatnio na…

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego