Dostęp zarządcy sukcesyjnego do konta bankowego firmy

Andrzej Bocheński

W skład przedsiębiorstwa wchodzą środki pieniężne, w tym znajdujące się na rachunkach bankowych. Spadkobiercy uzyskują jednak do nich dostęp dopiero po przeprowadzeniu procedury spadkowej. Ustawa zapewnienia jednak dostęp do kont firmowych zarządcy sukcesyjnemu.

Jeśli zarządcę powołał posiadacz rachunku, już od chwili jego śmierci z rachunku może korzystać z tego rachunku zarządca sukcesyjny. Gdy natomiast zarządcę sukcesyjnego powołują następcy prawni przedsiębiorcy, ma on dostęp do rachunków związanych z działalnością gospodarczą od chwili zgłoszenia zarządcy do CEIDG przez notariusza.

Bank powinien umożliwić dostęp do konta zarządcy sukcesyjnemu, w szczególności nadać mu odpowiednie dane dostępowe. W okresie zarządu sukcesyjnego zarządca sukcesyjny będzie jedyną osobą posiadającą dostęp do rachunku związanego z działalnością gospodarczą zmarłego przedsiębiorcy w banku lub w kasie.

Zarządca sukcesyjny nie uzyskuje dostępu do środków na prywatnych kontach zmarłego – tymi środkami, na dotychczasowych zasadach, mogą dysponować tylko jego następcy prawni.

Jeśli odczuwacie Państwo potrzebę wsparcia w tych wyzwaniach, zapraszam do udziału w projekcie doradczym „Przez sukcesję z przewodnikiem”.