To jest nagłówek

Kliknij ten przycisk, by zmienić ten tekst. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

To jest nagłówek

Kliknij ten przycisk, by zmienić ten tekst. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

To jest nagłówek

Kliknij ten przycisk, by zmienić ten tekst. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.


O Projekcie
Przez Sukcesję z Przewodnikiem

W przygotowaniach do procesu sukcesji przedsiębiorcom rodzinnym przydatne może być wsparcie doradców, którzy – w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE – zdiagnozują sytuację w firmie oraz wskażą potencjalne zagrożenia i szanse. Wsparcie doradców pozwoli również na zewnętrzny, obiektywny ogląd poziomu profesjonalizacji firmy i jej gotowości sukcesyjnej w poszczególnych obszarach. To zaś może stać się podstawą przygotowania planu (strategii) sukcesji i jej wdrożenia.

1Pierwszym działaniem w ramach projektu będzie analiza stopnia przygotowania firmy do procesu sukcesji, której celem jest diagnoza potrzeb wsparcia doradczego i szkoleniowego w tym procesie. Praca doradców w tym zadaniu będzie prowadziła do uzyskania zobiektywizowanej wiedzy o orga-nizacyjnej, finansowej i prawnej kondycji firmy rodzinnej, a w konsekwencji do wskazania tych obszarów, dla których wsparcie doradczo-szkoleniowe będzie najbardziej istotne. Doradcy przeznaczą na to działanie do 32 godzin. 

2 Zasadniczą część wsparcia w projekcie stanowić będą działania doradcze ‍‌i szkoleniowe, przy czym oferowane wsparcie będzie dostosowane do potrzeb  firmy,   wykazanych  na  wcześniejszym  etapie.  Ostatecznym   celem   tego zadania

będzie wspólne – doradców, rodziny właścicielskiej i kierownictwa firmy – wypracowanie strategii sukcesyjnej. W tym etapie każdej firmie doradcy poświęcą do 40 godzin doradczych oraz zaproponują 2 dni szkoleniowe dla maksymalnie 3 osób.

3 Kolejnym zadaniem projektu będzie przejście od planowania do działania, czyli zainicjowanie wdrożenia zmian przyczyniających się do skutecznego przeprowadzenia procesu sukcesji. Wdrażanie działań pro-sukcesyjnych może być działaniem długotrwałym, a zmiany otoczenia i bieżącej sytuacja firmy i rodziny może wymagać aktualizacji wypracowanej strategii. Doradcy będą asystować w tych działaniach oferując do 12 godzin wsparcia. Łączny czas trwania pierwszych trzech etapów projektu szacowany jest na jeden kwartał.

4 Ostatnim elementem projektu będzie monitoring postępów we wdrażaniu planu sukcesji. Doradcy po kwartale i po roku od rozpoczęcia wdrożenia będą pozyskiwać informacje o rezultatach wdrażania strategii sukcesji oraz badać przyczyny ewentualnych problemów i odstępstw od planu.