Sukcesja jako element strategii firmy rodzinnej

Jakub Słupiński

Podstawowym, najważniejszym wyzwaniem każdej firmy, a w szczególności takiej, która chce się rozwijać, jest wykreowanie i realizacja skutecznej strategii. Nie ważne czy ta strategia przybiera formę rozbudowanych dokumentów, czy też jest zbiorem ugruntowanych przemyśleń i intuicji głównego decydenta/właściciela – ona po prostu musi istnieć jako determinant i główny czynnik istnienia i rozwoju przedsiębiorstwa.

Strategia wyznacza główne cele i kierunki działania firmy, określa też zasoby konieczne do jej realizacji, definiuje kształt organizacji oraz sposoby i zasady jej działania. Jest też nierozwiązalnie związana z osobami (lub osobą), które decydują o firmie i tą strategię wyznaczają.

W Firmach Rodzinnych, w których właścicielami i głównymi decydentami są przedstawiciele jednej rodziny, jednym z najważniejszych wyzwań procesu zarządzania strategicznego jest kwestia sukcesji. Sukcesja w firmie jest rozumiana jako przekazanie własności oraz władzy w firmie, a w firmach rodzinnych sprowadza się w szczególności do przekazania własności i władzy następnemu pokoleniu w rodzinie. W tym kontekście wyraźnie widać, że sukcesja jest jednym z najważniejszych elementów strategii. Oczywiście rola procesu sukcesji w ramach realizacji strategii firmy jest różna w różnych okresach/etapach rozwoju przedsiębiorstwa. Na początku działania firmy rodzinnej, kiedy pierwsze pokolenie właścicieli z energią młodości dynamicznie rozwija firmę, kwestia zmiany pokoleniowej jest stosunkowo dość odległa i dotyczy horyzontu czasowego kilkunastu a nawet kilkudziesięciu lat. Mimo to nie powinna być zapomniana, następne pokolenie też można przygotowywać do zarządzania firmą przez kilkanaście lat.

Sukcesja staje się coraz bardziej ważnym elementem strategii firmy z chwilą wejścia pierwszego pokolenia właścicieli w wiek dojrzały, kiedy z przyczyn czysto obiektywnych, demograficznych perspektywa chęci a nawet konieczności przekazania władzy nad firmą zaczyna być coraz bliższa. Nieuchronną zmianę u sterów firmy trzeba koniecznie wkomponować w jej strategię i wypracować najlepsze rozwiązania.

Jeśli odczuwacie Państwo potrzebę wsparcia w procesie moderacji strategii uwzględniającej proces sukcesji, zapraszam do udziału w projekcie „Przez sukcesję z Przewodnikiem”.